Proti infekciám bojujeme čistými rukami

Prevencia

Bratislava, 3.mája 2017 – 5. mája si vďaka Svetovému dňu čistých rúk opäť pripomenieme, že hygiena rúk, v každodennom živote chápaná ako bežná súčasť osobnej hygieny, je dôležitým faktorom ochrany zdravia každého z nás.

Tento rok sa kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesie v duchu hesla: Bojujte proti rezistencii na antibiotiká – je to vo vašich rukách!

Jednoznačná orientácia na predchádzanie vzniku infekcií, ktorým sa dá zabrániť správnou hygienou a dodržiavaním princípov čistých rúk v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v domácich podmienkach je priamou reakciou na stále rastúcu mieru antibiotickej rezistencie. Pokiaľ v minulosti antibiotiká životy zachraňovali, dnes dokáže antibiotická rezistencia (odolnosť rezistentných baktérií na antibiotiká) významne komplikovať liečbu závažných ochorení.

„V súčasnosti sa odhaduje, že každoročne v EU spôsobia bakteriálne infekcie rezistentné voči liekom najmenej 25 000 úmrtí pacientov. Ak sa situácia nezačne urýchlene riešiť, čísla budú v ďalších rokoch dramaticky stúpať a antibiotiká prestanú zachraňovať životy,“ varuje Radoslav Herda z občianskeho združenia Slovenský pacient, ktoré na šírenie osvety o zodpovednom užívaní antibiotík vytvorilo v roku 2014 internetovú stránku www. zivotbezantibiotik.digitalnomads.sk. Správna hygiena rúk je podľa neho jedným zo základných prostriedkov, ako predchádzať infekciám, a tým znižovať možnú potrebu antibiotík, perspektívne aj rezistenciu na ne.

„Pôvodne bol Svetový deň čistých rúk zameraný najmä na bezpečnosť pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti, čiže najmä na predchádzanie nemocničným, tzv. nozokomiálnym nákazám a celosvetové propagovanie správnej praxe v oblasti hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov,“ vysvetľuje MUDr. Darina Sedláková z WHO. „Myšlienka sa rozšírila na celkovú osvetu o dôležitosti hygieny rúk aj pre verejnosť. Ukazuje sa totiž, že základné hygienické návyky nie sú takou samozrejmosťou ako si myslíme. Už malé deti vedia narábať s tabletmi, ale nevedia ako si správne umyť ruky, alebo, že si ich treba vždy umývať po použití toalety alebo pred jedlom.“

„Hygiena rúk v zdravotníctve zachráni ročne milióny životov a je najlepšou prevenciou proti šíreniu mikroorganizmov, vrátane tých, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám.“ (WHO)

Medzi čistými rukami bežného človeka a zdravotníka je rozdiel. Pokiaľ si bežný človek umýva v priemere ruky 10 – 15 krát denne, zdravotnícky pracovník si ich umyje, podľa počtu zdravotníckych výkonov, približne 70 – krát denne. Ruky sú totiž najčastejším prenosu nozokomiálnych (nemocničných) infekcií, ktoré môžu pacientovi spôsobiť závažné komplikácie, teoreticky aj smrť. V zdravotníctve platí: dodržiavanie zásad hygieny rúk = ochrana zdravia pacienta.

„Ruky dôkladne umyté, optimálne mydlom, ktoré obsahuje aj dezinfekčnú zložku (najčastejšie alkoholové roztoky), ostrihané nechty a absencia akýchkoľvek ozdôb na nich,“ hovorí o základnej charakteristike čistých rúk zdravotníckych pracovníkov prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP, predseda Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku. Zdravotnícki pracovníci v nemocniciach sú podľa neho školení na to, ako si správne umývať ruky a pred každým zdravotným úkonom je ich povinnosťou umyť si ruky.http://bezantibiotik.digitalnomads.sk/wp-admin/post-new.php

Správna hygiena rúk je podľa prof. Jarčušku však aj najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcií v bežnom živote. „Rukami sa dá preniesť veľké množstvo mikroorganizmov, ktoré môžu byť pre niektorých ľudí v rôznych situáciách nebezpečné. Predstavte si, že idete v lete po slnkom zaliatej ulici, kúpite si zmrzlinu; ten, kto vám ju predá má na rukách nebezpečný typ zlatého stafylokoka, ktorý produkuje toxín, ktorý sa následne dostane do zmrzliny a vy sa nakazíte. Vraciate, cítite sa dehydrovaný, je vám na odpadnutie a to všetko len kvôli špinavým rukám niekoho iného.“

Väčšina mikroorganizmov, s ktorými sa v dennom kontakte stretávame nie sú významným zdrojom zdravotných rizík a vyhnúť sa infekciám pravidelným umývaním rúk je pomerne jednoduché.

Doma by sme si mali umývať ruky:
Pred:

 • manipuláciou s nebalenými potravinami,
 • prípravou jedla,
 • pred konzumáciou jedla.

Po:

 • návrate domov,
 • použití toalety,
 • manipulácii so surovým mäsom, rybami, vajcami, zeleninou,
 • prebaľovaní dieťaťa,
 • smrkaní, kašľaní, kýchaní (najmä v období akútnych respiračných ochorení),
 • manipulácii s odpadom, vynášaní odpadkov z domácnosti,
 • kontakte s infekčne chorým pacientom v domácnosti,
 • manipulácii a hrách s domácim miláčikom,
 • manipulácii s pôdou,
 • návšteve nemocnice, lekára,
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

Ako si správne umývať ruky?

 • Pred umývaním rúk odstránime prstene, hodinky, náramky.
 • Ruky si umývame v teplej tečúcej vode.
 • Použijeme mydlo, prípadne dezinfekčný prostriedok.
 • Ruky dôkladne namydlíme, vytvoríme penu a cca 20 sekúnd rozotierame po dlaniach, medzi prstami a okolo nechtov.
 • Ruky dôkladne opláchneme tečúcou vodou.
 • Umyté ruky osušíme dosucha čistým uterákom, vhodnejšie sú jednorázové papierové obrúsky.
 • Pri častom umývaní rúk je vhodné ošetrenie suchej pokožky ochranným krémom.

osetrenie-kremom

Proces umývania rúk by mal trvať najmenej cca 40 – 60 sekúnd. Iba opláchnutie rúk pod prúdom tečúcej vody na dôkladné umytie nestačí.

Pri mechanickom čistení rúk za pomoci mydla je dôležité nevynechať žiadnu časť ruky – dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami, aj pod nechtami. Najviac mikroorganizmov sa na rukách usádza na bruškách prstov, medzi prstami a v okolí lôžok nechtov.

V situáciách, kde nie je k dispozícii klasický hygienický štandard (nedostatok tečúcej vody, cestovanie a pod.) je vhodné riešiť hygienu provizórne navlhčenými antibakteriálnymi obrúskami, či antibakteriálnymi gélmi.

Umývaním rúk predchádzame nákaze vážnymi ochoreniami, tzv. ochoreniami špinavých rúk, medzi ktoré patria: hepatitída A (žltačka), hnačky vyvolané baktériou Escherichia coli, šigelóza (dyzentéria), toxoplazmóza (ochorenie prenášané zo zvierat na človeka) a iné prenosné ochorenia.
Svetový deň čistých rúk – Kampaň spojená s celosvetovým dňom vznikla v roku 2009 pod záštitou WHO ako súčasť projektu na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach. Je súčasťou globálnej výzvy WHO na podporu bezpečnosti pacientov vydanej pod názvom „Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť“ (Clean care is safer care) z roku 2005. Podnietili ju výsledky rozsiahlych testov vykonaných odborníkmi, ktoré potvrdili nevyhnutnosť zvýšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach. Je určená predovšetkým pracovníkom pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach. Cieľom je zlepšenie hygieny rúk a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako si v správnom čase a správnym spôsobom umývať ruky, podpora prevencie a s ňou spojené dosiahnutie celosvetového zníženia výskytu infekcií a ich následkov, zdôraznenie faktu, že hygiena je vstupnou bránou k zníženiu infekcií a tým k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.